-

E-KAYNAKLAR

ASTM Standartları

 

British Standards Online (BSOL)

(ISO,EN, IEC standartları)

Dijital Verimlilik Kütüphanesi

EBSCO- Open Dissertations 

İSAM Kütüphane Açık Erişim Veri Tabanları

 

Türk Tarih,Edebiyat,Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Dokümantasyon Veri Tabanı

Risaleler Veri Tabanı

Ithenticate

 

(Ithenticate kullanımı için hesap açtırmanız zorunludur. Lütfen hesap isteği için tıklayınız).

 

 

 

Mendeley Referans Yönetim Aracı

Mevzuat Bilgi Sistemi

Muteferriqa 

 

Proquest Dissertations & Theses Global

 

Rosetta Stone Yabancı Dil Eğitimi

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

SAE Digital Library 

(Only Technical Reports)

T.C. Resmi Gazete

TDK Türkçe Sözlük

Total Materia 

TSE

Turnitin 

Ulusal Mekanik Kongre Kitapları

(TUMTMK Kongreleri)

Yargıtay Hukuk Bilgi Bankası

YÖK Ulusal Tez Merkezi