Ödünç-İade Politikası

Y.T.Ü MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

 

 

ÖDÜNÇ VERME – İADE  KURALLARI

 • Y.T.Ü Öğretim elemanları,öğrencileri ve idari personeli Y.T.Ü kütüphanesini üye olmaksızın kullanabilirler ancak ödünç yayın alabilmek için üye olmak zorundadırlar.

 

 • Kullanıcılar ödünç kitap almak istediklerinde görevliye üniversite kimlik kartlarını göstermelidir. Kütüphane kimlik kartı sahibinden başkası tarafından kullanılamaz. Başkası tarafından kullanılan veya üzerinde tahrifat yapılan karta bir ay süreyle blok konur.
 •  
 • Y.T.Ü’de görev yapan sözleşmeli ve harici personelin ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilmesi için, görev yaptığı birimden, görevini ve görev süresini belirten bir yazı ile Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.lığına başvurması gerekmektedir.
 •  
 • Öğrenci Kimlik kartları ve akademik/idari personel kartlarının geçerlilik süresi Y.T.Ü’den ilişik kesilinceye kadar geçerlidir. 

 

STATÜLERE GÖRE ÖDÜNÇ VERME SÜRESİ VE MATERYAL SINIRI

STATÜ

SÜRE SINIRI

MATERYAL SINIRI

UZATMA HAKKI

Akademik Personel

60

15

2

Doktora / Y.Lisans

30

10

2

Lisans / Önlisans

21

5

1

İdari personel

30

3

1

 

 • İade tarihi işlem yapan kullanıcı tarafından self check ekranından görülebilir.(Dekont ya da e-posta isteyebilir).
 • Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmadığı sürece, ödünç alma süresi uzatılabilir. Bir materyalin iade süresi en fazla statülere göre tanınan hak kadar uzatılabilir.
 • İade tarihini uzatma işlemi telefonla ve e-posta yoluyla yapılmamaktadır.
 •  
 • Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.
 •  
 • Kütüphane dermesinde kayıtlı tüm kitaplar için standart ödünç verme kuralları geçerlidir. Standart ve/veya kural dışı talepler kabul edilmez.
 •  
 • Üzerinde para cezası veya iadesi gecikmiş yayın bulunan üyelere kitap ödünç verilmez ve kitapların süresi uzatılmaz.
 •  
 • İade için getirilen kitaplar ödünç verme servisi dışında rafa ya da başka bir birime bırakıldığında kitabın kaydı okuyucunun üzerinden düşmeyeceğinden sorumluluk okuyucuya aittir.
 •  
 • Kitap Sürelerini Uzatma İşlemi 2 türlü yapılmaktadır.

 

a)       Üye tarafından ödünç verme servisine başvurarak

 

b)       Kütüphane web sayfası üzerinden oturum açarak (*)

 

(*) Kullanıcı oturum açarken Kullanıcı Kodu olarak Akademisyen ya da İdari personelse sicil numarasını, Öğrenci ise Okul numarasını yazmaktadır. Şifre, Kullanıcı tarafından belirlenir ya da kütüphane tarafından geçici şifre verilir. Kullanıcı şifreyi yazarak oturum açıp süre uzatma, şifre değiştirme ve rezerv işlemlerini yapabilir.

 

Ödünç Materyal alan Kişinin sorumlulukları

 

 • Ödünç alındıktan sonra materyalin kütüphaneye iade edilinceye kadar ki tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 •  
 • İade tarihini hatırlatmak kütüphanenin sorumluluğunda değildir. Ödünç alınan materyali zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
 •  
 • Materyal kayıp ya da hasar gördüğünde bunun sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 •  
 • Uyarı, iade tarihi ve rezerv hatırlatmaları e-mail yoluyla yapıldığından, Kullanıcıların en son geçerli e-mail adreslerini kütüphaneye bildirmeleri gerekmektedir. Ancak, kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir.  Ulaşmayan e-maillerden kütüphane sorumlu değildir.
 •  
 • Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir gerekçe değildir.
 •  
 • Ödünç verilen materyalin zamanında iade edilmediği, kitap kaybetme ya da kütüphane materyallerine zarar verildiği, bedeli ödenmediği  ve personelle tartışmaya girdiği takdirde, kullanıcının ödünç alma hakları geçici olarak engellenecektir. Bu sorunlar çözümlendiği takdirde kullanıcı tekrar ödünç alma haklarına sahip olur.

 

Aşağıda belirtilen kütüphane kaynakları ödünç verilmez:

 

 • Danışma Kaynakları (Abstract, Index, Handbook, Sözlük, Ansiklopedi vb.)*
 • Tezler
 • Süreli Yayınlar
 • Atlaslar ve Haritalar
 • Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler
 • Nadir Eserler
 •  

       *Danışma Kaynaklarından sözlükler saatlik olarak ödünç verilebilir. Bu süre üç saati aşamaz ve bir defaya mahsus uzatılabilir.

 

Kitap Rezerv

 

 • Kullanıcı başkası tarafından ödünç alınan herhangi bir materyali kütüphane web sayfasından kendi adına ayırtabilir.
 • Ayırtılmış materyalin ödünç verilmesi, materyali ödünç alan kullanıcının materyali iade tarihine bağlıdır. Ayırtılmış materyalin zamanında iade edilmesini kütüphane garanti etmez fakat ayrılan kitap kütüphaneye iade edildiğinde kullanıcıya kitabı alması için e-mail ile bir not gönderilir.
 • Ayırtılan materyal 3 gün içerisinde ödünç verme servisinden alınmalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan materyal raftaki yerine yerleştirilir.

 

GECİKME CEZALARI

 

 • .Kitabın arka sayfasında belirtilen iade tarihinde, kütüphaneye iade edilmeyen materyallere gecikme cezası uygulanır. (*)
 •  
 • Gecikme cezası ödemesi hakkında bilgi için tıklayınız. 
 •  
 • .Üzerinde iade günü gecikmiş kitap olanlara ya da geçmiş dönemlerden kapatılmamış ceza ücreti bulunan okuyuculara yeni kitap verilmez.
 • .Gecikme cezaları iptal edilemez. Gecikme cezasının iptali ya da ertelenmesi konusunda  bankoda bulunan personelin herhangi bir yetkisi yoktur.
 • .5 kez cezalı duruma düşen okuyucu kütüphane tarafından uyarılır. Tekrarı halinde yeni dönem başına kadar okuyucuya kitap verilmez.
 • .İade tarihinden itibaren 2 aylık süre içinde iade edilmeyen ve İade sırasında kullanılmayacak derecede zarar gördüğü tespit edilen yayınlar için kayıp işlemi yapılır.
 • .Üzerinde materyal bulunan ve/veya geçmiş dönemlerden üzerinde gecikme/ceza bedeli bulunan üyelerin üzerinde gözüken materyali iade etmediği ve/veya borcunu ödemediği sürece ilişik kesme belgeleri imzalanmaz.

 

 

(*) Kütüphanemizin Web sayfası üzerinden yapılan uzatma işlemlerinde kitaplara iade tarih damgası vurulamayacağından kitapları iade tarihinde teslim etmek okuyucunun sorumluluğu altındadır. Kitapların arka kısmında bulunan iade tarih çizelgelerindeki son tarihin kitabın iade tarihini karşılamıyor olması  cezanın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Dolayısıyla sistemde gözüken son iade tarihi geçerli kabul edilir. Tüm üyelerimiz web sayfamız üzerinden üzerlerinde kayıtlı bulunan tüm kitapların son iade tarihini görebilmekte ve sürelerini uzatabilmektedir.

 

KAYIP MATERYALLER

 

Kayıp Materyaller için Uygulanan Kurallar:

 

 • Üye tarafından ödünç alınan kütüphane bilgi kaynağının kaybedilmesi ya da kullanılamayacak derecede hasar görmesi durumunda üyeden bilgi kaynağının aynısını sağlaması istenir. Eğer baskı dışı olması nedeni ile sağlanamıyor ise üye Daire Başkanlığının kendisine önereceği bilgi kaynağını almakla yükümlüdür. Temin edememesi halinde; bilgi kaynağını kaybeden veya hasara uğratan üyeye, Türkçe ve yabancı dildeki bilgi kaynakları ayrı ayrı değerlendirilerek her bir kaynak için kayıp cezası, güncel temin bedeli (kitap bedeli para olarak kabul edilmez) tahakkuk ettirilir. İade tarihi geçen kaynaklarda günlük gecikme cezası, üyeden ayrıca tahsil edilir. Türkçe kitaplarda 40 TL, Yabancı dilde kitaplarda 70 TL kaybetme cezası alınır.

 

 

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) Cezaları

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) yoluyla gelen bilgi kaynaklarına ilişkin cezalar, kütüphane koleksiyonumuzdaki kaynaklarla ilgili cezaların iki katı olarak tahakkuk ettirilir.