Yararlanma Koşulları

 

Y.T.Ü  KÜTÜPHANESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

 

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli üye olmak şartı ile kütüphaneden ve ödünç verme hizmetinden, YTU kimlik kartlarını göstererek(*)  yararlanabilirler.

 

Diğer üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim elemanları, araştırmacılar, Y.T.Ü mezunları, özel sektör mensupları ve diğer dış kullanıcılar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde Y.T.Ü Kütüphanelerinden yararlanabilirler. Bu kullanıcılar ödünç yayın alamazlar. Kütüphane kaynaklarından kütüphane içerisinde, bireysel çalışma odaları hariç, diğer çalışma salonlarını kullanmak koşuluyla 09:00-20:00 saatleri arasında yararlanabilirler. Kütüphanelerimizin çalışma salonlarının kapasitesi kısıtlı olduğundan dolayı dış kullanıcı kapsamındaki kişiler (dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi beyan edilerek), akademik takvimde belirtilen Güz/Bahar yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren 1(Bir) ay boyunca YTU kütüphanelerinden yararlanabilirler. Ancak belirtilen sürenin dışında yararlanamazlar.

 

*Dilekçe örneği için tıklayınız. 

 

 

(*) Kütüphane girişlerinde, YTU tarafından verilen öğrenci ve personel kimlik kartlarını okutarak kartlı geçiş sistemini kullanmak zorunludur. TC Kimlik, Ehliyet, Pasaport, Paso vb. kartlarla kütüphaneye girilmez, kitap ödünç işlemleri yapılmaz.

 

Ayrıca, YTÜ Kampüslerinin giriş-çıkış denetimleri Güvenlik koordinatörlüğüne bağı olduğundan, dış kullanıcıların kampüs girişlerinde Kütüphaneyi kullanmak için geldiklerini belirtmeleri, kampüs girişi için bir gerekçe sayılmaz. Kütüphane Daire Başkanlığı kampüs girişlerine izin verme yetkisine sahip değildir. Ancak güvenlik koordinatörlüğünün denetiminden geçerek giriş izni alan kişiler yönergede belirtilen koşullar çerçevesinde Kütüphanemizden yararlanabilirler.  

 

 

 

 

KÜTÜPHANE İÇERİSİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

 

1)    Kütüphanede bulunan bütün kullanıcılar, istenildiğinde, kütüphane personeline veya güvenlik personeline kimlik kartı göstermek zorundadır.

 

2)    Kütüphane içerisinde cep telefonu, çağrı cihazı, radyo vb. gürültü veren cihazlar kapalı tutulmalıdır.

 

3)    Kütüphane içerisinde tütün mamullerinin içilmesi yasaktır. Kütüphaneye yiyecek ve içecek (su hariç) getirilmesi yasaktır.

 

4)    Kütüphane içerisinde diğer okuyucuları rahatsız edecek biçimde sesli çalışma yapmak yasaktır.

 

5)    Ödünç Alma işlemi yapılmamış kitapları dışarı çıkartmak yasaktır.

 

6)    Kütüphane materyalini izinsiz olarak dışarı çıkarmaya çalışanlar hakkında yasal işlem yapılır.

 

7)    Okula ait kimliği yanında bulunmayan üyelere ödünç kitap verilmemektedir.

 

8)    Kitap iadelerindeki gecikmelere Y.T.Ü Yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda ceza işlemi uygulanmaktadır.

 

9)    Kütüphaneden çıkarken manyetik kapının ikaz vermesi durumunda eldeki çanta ve kitaplar kontrol masasındaki görevliye gösterilmelidir. 

 

10)  Kullanıcıların özel eşyalarının kütüphanede kaybolması ya da çalınması durumunda kütüphane sorumluluk kabul etmez.

 

11)  Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanmaktadır.