Tarihçe
 

YTÜ DAVUTPAŞA ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK MERKEZ KÜTÜPHANESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

Yıldız Teknik Üniversitesi  Davutpaşa yerleşkesinin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan  kütüphane ihtiyacıyla birlikte yapımına başlanan Davutpaşa Merkez Kütüphanesi 2011 Mayıs ayında hizmete açılmıştır. 2016 Yılına kadar Merkez Kütüphanesi olarak adlandırılan  yerleşkeye Rektörlük makamının önerisi ve 09/02/2017 tarihin de alınan YTÜ Senato kararıyla 15 Temmuz 2016’da şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank adının verilmesine karar verilmiştir.

 

Modern kütüphane binası olarak tasarlanan ve akıllı bina özelikleriyle donatılan kütüphane toplam 5 kattan oluşmaktadır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nin bir asırlık üniversite geleneğine bağlı olarak vizyonu, hizmete sunduğu bilgi, düşün, sanat ürünleri ile bilimsel platformlar arasında sürekli bilgi alışverişi ve paylaşımı sağlamak; böylece sadece Yıldız Teknik üniversitesindeki değil ulusal çapta tüm akademik araştırmalar için bilgi kaynağı oluşturmaktır. Bu amaçla modern kütüphane binası birçok donatı ve ilave bölümleriyle Yıldız Teknik Üniversitesi’nin eğitim hedeflerinin gerçekleşmesini desteklemek ve bilimsel araştırmalar için gerekli bilgi ihtiyacını en hızlı ve elverişli yoldan karşılamak üzere kesintisiz hizmet vermektedir.

 

Merkez Kütüphane binasında yayınlar açık raf sistemine göre Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılarak hizmete sunulmaktadır.

 

Kütüphanede 4 adet okuma salonu vardır. 

 

B1. Katta, 60 kişilik Grup çalışma ve Referans kaynaklar salonu ile 47 kişilik Görsel-İşitsel Materyaller ve Bilgisayar laboratuvarı vardır. Ayrıca, 000-499 sınıflama aralığında bulunan konulara ait kitaplar da B1 katta bulunmaktadır. Kütüphanenin kültürel misyonunu tamamlayan 80 kişilik konferans salonu da  ayrıca hizmet vermektedir.

 

Giriş Katta 36 kişilik grup çalışma salonu, 120 kişilik okuma salonu, 44 Kişilik Araştırma, tez ve proje çalışmaları salonu vardır. Ayrıca basılı güncel süreli yayın rafları da bu katta bulunmaktadır.

 

Birinci Katta, 500-699 sınıflama aralığında bulunan konulara ait kitap koleksiyonu ve 205 kişilik kitap okuma salonu ve toplam 8 adet bireysel çalışma odası bulunmaktadır.

 

İkinci Katta,  500-699 sınıflama aralığında bulunan konulara ait kitap koleksiyonu ve 112 kişilik kitap okuma salonu bulunmaktadır.

 

Basılı ve Elektronik materyal açısından oldukça zengin bir koleksiyona sahip olan kütüphanemiz mevcut koleksiyona üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda yeni yayın akışı sağlamaktadır.

Her zaman eğitimi destekleyen, eğitimin içinde olan kütüphanemiz kullanıcılarının koleksiyondan maksimum düzeyde yararlanabilmesi için sürekli kendini geliştirmektedir.

 

 

 

 

YTÜ ŞEVKET SABANCI KÜTÜPHANESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Nafia Mektebi adı ile öğretim yaparken 1937'de yeniden yapılandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı' na devredilmiş ve "Teknik Okul" statüsünü almıştır. Teknisyen Ulvi Yürüten tarafından aynı tarihte kütüphane kurulmuştur.1959-60 öğretim yılında yeni öğretim binası inşaatının bitimiyle eski ve yeni öğretim binalarının bağlantısında akademi kütüphanesi hizmete açılmıştır. Şevket Sabancı Merkez Kütüphanesi'nde yayınlar açık raf sistemine göre Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılarak hizmete sunulmaktadır.

 

Şevket Sabancı Merkez Kütüphanesi'nde 80'er kişilik 2 adet kitap ve süreli yayın koleksiyonu okuma/ yararlandırma salonu, bulunmaktadır. 1986 yılına kadar manuel olarak geleneksel biçimde sürdürülen tüm teknik işlemler aynı tarihte bilgisayar yardımı ile yapılmaya başlanmış böylece kütüphane otomasyonu ile ilgili çalışmalar da başlamıştır. Uluslararası standartlara uygun bir otomasyon sistemi ile hizmet ağının daha geniş ve işlevsel olması planlanmış, ilk adım olarak da Internet bağlantısı kurulmuştur. Tam anlamı ile 2003 yılında Yordam 2001 adlı OPAC / Online Public Accessible Catalog / elektronik katalog yazılımının kullanılmaya başlanması ile kütüphane otomasyonuna geçilmiştir.